СТУДЕНТТЕР ҮКІМЕТІ

Студенттер үкіметінің  төрағасы – Тұрғанбек Мейірхан Әлайдарұлы, ІІ емдеу ісі «А» тобының студенті.
Мақсаттары мен міндеттері.
Мақсаты: ресурстарды пайдалану арқылы оқу процесін басқаруды жақсарту үшін, студенттік үкіметінің қолданылуы.
Міндеттері:
– студенттердің оқу және ғылыми мәселелерін талдау, оларды шешу мен ұсыныстарын әзірлеу;
– студенттердің оқу және ғылыми шығармашылық дағдыларын қалыптастыру;
– студенттердің басқарушылық дағдыларын , қабілеттерін дамыту;