МЕДБИКЕЛІК ІС

1.     0302000- «Медбикелік іс» мамандығының коды мен мамандық атауы.
Біліктілігі:   0302033- «Жалпы практикадағы медбике»
2.     0302000- «Медбикелік іс» мамандығы бойынша кәсіби білім бағдарламасын меңгеру түрі:      күндізгі.
Мамандық бойынша техникалық және кәсіптік білімнің  кәсіптік білім беру бағдарламасын күндізгі оқу формасында  меңгерудің нормативтік мерзімі:
3. 0302033- «Жалпы практикадағы медбике» біліктілігі бойынша бітірушінің  кәсіптік қызметінің объектілері  ересек тұрғындар мен балалар болып табылады, ал олардың кәсіптік қызметін іске асыру ұйымдары:
денсаулық сақтаудың әртүрлі ведомстволары мен мекемелері қызметін басқару органдар;
әртүрлі меншік нысанымен ересек балаларға арналған медициналық ұйымдары: стационарлар, емханалар, амбулаториялар, аудандық ауруханалық, ауылдық учаскелік ауруханалар, ауылдық дәрігерлік амбулаториялар, профилакториялар мен шипажайлар;
ғылыми- зерттеу ұйымдары;
білім беру ұйымдары (мектеп, колледждер, жоғары оқу орындары)
әлеуметтік қорғау ұйымдары.
4. 0302033- «Жалпы практикадағы медбике» біліктілігі бойынша бітірушінің  кәсіптік қызметінің түрлері: медициналық-әлеуметтік және дәрігерге дейінгі көмекті көрсетеді. 

1. 0302000- «Медбикелік іс» мамандығының коды мен мамандық атауы
    Біліктілігі:   0302011- «Күту ісінің кіші медбикесі»
2.  0302000- «Медбикелік іс» мамандығы бойынша кәсіби білім бағдарламасын меңгеру түрі:      күндізгі.
Мамандық бойынша техникалық және кәсіптік білімнің  кәсіптік білім беру бағдарламасын күндізгі оқу формасында  меңгерудің нормативтік мерзімі:

3. 0302011- «Күту ісінің кіші медбикесі» біліктілігі бойынша бітірушінің  кәсіптік қызметінің объектілері  ересек тұрғындар мен балалар болып табылады, ал олардың кәсіптік қызметін іске асыру ұйымдары:
денсаулық сақтаудың әртүрлі ведомстволары мен мекемелері қызметін басқару органдар;
әртүрлі меншік нысанымен ересек балаларға арналған медициналық ұйымдары: стационарлар, емханалар, амбулаториялар, аудандық ауруханалық, ауылдық учаскелік ауруханалар, ауылдық дәрігерлік амбулаториялар, профилакториялар мен шипажайлар;
ғылыми- зерттеу ұйымдары;
білім беру ұйымдары (мектеп, колледждер, жоғары оқу орындары)
әлеуметтік қорғау ұйымдары.
0302011- «Күту ісінің кіші медбикесі» біліктілігі бойынша бітірушінің  кәсіптік қызметінің түрлері: Күту ісінің кіші медбикесі медбикелік жетекшілігімен өз міндеттерін орындайды және медициналық көмегінің келесі нысандарын ұсынады: – алғашқы медициналық-санитарлық көмек;
      – стационарлық көмек;
      -паллиативтік көмек және медбикелік күтім.